Teostame elektripaigaldiste tehnohooldusi, käidukava ja mõõtmisi et säilitada otstarbekas kasutus mis ei ohustaks inimesi ega keskkonda.