Hoone korrashoid nõuab ka remonditööde ja jooksvate parandustööde tegemist. Teenus hõlmab endast remonditöid ühiskasutavates ruumides, teostame ka töid omanike korterites.